Skeive og demens

Om eldreomsorg og demens knyttet til seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, ved lokallaget Oslo og Akershus, har i samarbeid med helsepersonell utarbeidet denne ressursen om eldreomsorg og demens knyttet til seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Det er vårt ønske at alle som mottar helsehjelp fra kommunen skal føle seg trygge og ivaretatt. Det er viktig at trygge rammer skapes slik at mottakeren eller pasienten kan føle seg trygg til å vise hvem vedkommende er.

Bidragsytere til denne nettressursen om skeive og demens:
  • Brit Dyrdahl, vernepleier, ansatt ved en skjermet avdeling for personer med demens og forfatter av boken ”Når en av de nærmeste utvikler demens”, forlaget Aldring og Helse. Utgis høsten 2017.
  • Berit Marie Bjervamoen, sykepleier, ansatt ved en skjermet avdeling for personer med demens og forfatter av boken ”Når en av de nærmeste utvikler demens”, forlaget Aldring og Helse. Utgis høsten 2017.
  • Jan Høyersten, psykolog og spesialist i klinisk gerontopsykologi og nevropsykologi,
  • Haakon Aars, lege og spesialist i klinisk sexologi
  • FRI Oslo og Akershus
  • Rosa Kompetanse-helse
Om Skeiv kunnskap i FRI Oslo og Akershus:

FRI, avdeling Oslo og Akershus har startet prosjektet Skeiv kunnskap, som er rettet mot ansatte i kommunal sektor, etter at Oslo bystyre enstemmig handlingsplanen «Stolte Oslo» vedtok 17. juni 2015.

 

I planen er målsettingen intet mindre enn at Oslo skal bli den beste byen i Norge og Europa for skeive – både for turister og alle som lever i byen.

 

Oslo skal bli best på kjønnsmangfold. Best på mangfold. En plan som skal jobbe for alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet – uansett identitet.

 

Målet med Skeiv kunnskap er at arbeidsgivere, ansatte og tjenesteytere skal ha kompetanse om kjønnsmangfold, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og normer.

 

Kommunale arbeidsplasser skal ha et reflektert mangfolds- og inkluderingsperspektiv som fører til et godt og inkluderende tjenestetilbud for alle byens brukere og innbyggere, samt et trygt arbeidsmiljø.

 

Skeiv kunnskap jobber med helse på flere nivåer, og ser viktigheten av å jobbe med det i et perspektiv som tar utgangspunkt i hele livsløpet til en person. Eldre i vår målgruppe skal møtes med åpenhet, respekt og kompetanse som mottakere av helse- og omsorgstjenester.

 

Ønsker dere besøk av oss?
Ta kontakt med FRI OA og Skeiv kunnskap på e-post oslo@frioa.no eller besøk frioa.no/kun

X