Om FRI Oslo og Akershus

 

Arbeidsprogram FRI OA

Vedtatt på fylkeslagets årsmøte 27. februar 2016, og oppdatert ihht navnebytte etter Landsmøte 1.-3. april 2016.

Oslo og Akershus er landets mest folkerike region og FRI OA er det største laget innenfor FRI. Tilbudene og behovene varierer mye fra de mest folkerike områdene til mindre kommuner, og det er derfor noen utfordringer med å arbeide for personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet i vår region.

For å få til dette er FRI OA derfor avhengig av samarbeid, og de viktigste samarbeidspartnerne i 2016 vil være Skeiv Ungdom, Skeiv Verden og lokale foreninger i Akershus fylke. I 2016 skal FRI OA prioritere å tilgjengeliggjøre og tilrettelegge våre arrangementer for utsatte grupper. Vi skal øke kunnskapen blant våre frivillige for å få en mer inkluderende praksis i organisasjonen, med fokus på personer som utsettes for stigmatisering, diskriminering og rasisme på ulike arenaer, inkludert i skeive miljøer. En grundig forståelse for forskjellige diskrimineringsgrunnlag og normproduksjon skal reflekteres i alle ledd og arbeid i organisasjonen.

I 2016 skal FRI OA prioritere arbeid med helse fra vugge til grav for vår målgruppe. Vi skal bli bedre til å stimulere frivilligheten og forbedre og forenkle kommunikasjonen i alle våre ledd.

FRI Oslo og Akershus hovedmål:

 • Å utfordre og endre normer og holdninger knyttet til kjønn, identitet og seksualitet, og å arbeide for å bedre utjevne forskjeller i helse og levekår.
 • jobbe med opp mot Oslo kommune, kommunene i Akershus og Akershus fylkeskommune for Å gjøre Oslo og Akershus til landets mest inkluderende region for vår målgruppe, både som tjenesteyter, arbeidsgiver og turistmål.
 • Bidra til å skape gode møteplasser for personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet, spesielt for unge, eldre og personer som utsettes for flere former for diskriminering. FRI OA skal være en åpen og synlig organisasjon, som forsvarer rettighetene til mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

For å oppnå disse målene, skal FRI OA i 2016 jobbe med:

Skole
FRI OA vet at mange ungdommer sliter med kjønn, identitet eller seksualitet, og at skolesystemet har en lang vei å gå før det virker inkluderende og trygt for alle. Vår jobb er å være tilstede på skolene, både for ledelse, lærere, andre ansatte og elever, og arbeide for økt kunnskap om mangfoldet blant oss.

 • FRI OA skal videreføre samarbeidet mellom Kunnskapsprosjektet, Skeiv ungdom, Rosa kompetanse og Skeiv Verden.
 • FRI OAs Kunnskapsprosjekt skal videreutvikles og styrkes slik at det når flere kommuner enn Oslo, Ski og Nesodden.

Helse
Arbeidet med helse videreføres. Pride House skal være en arena for debatt og utvikling for helsestrategier. I 2016 skal vi prioritere:

 • Skeiv alderdom og arbeidet med å opprettet dagtilbud for eldre i vår målgruppe.
 • Kjønn, med spesielt fokus på interkjønn
 • Flere diskrimineringsgrunnlag og interseksjonelle perspektiver
 • Bifile
 • Å skape trygge og inkluderende møteplasser for hivpositive både i Akershus og Oslo
 • Styrke samarbeidet med Rosa kompetanse helse
 • Videreutvikle Kunnskapsprosjektet til også å dekke helsetjenester

Diskriminering og rettighetsperspektiver
FRI OA skal:

 • være en relevant og aktuell deltaker i arbeidet for å bedre hivpositive sine levekår
 • følge opp NOUen «Kjærlighet og kjøletårn» og bidra i lobbyarbeidet.
 • støtte arbeidet for generelt diskrimineringsvern for BDSMere, fetisjister og andre.
 • fortsette å arbeide i komiteen for Verdens Aidsdag
 • hente kunnskap om og utvikle informasjon om interkjønn og behandlingspraksis
 • jobbe for en ny og mangfoldig familiepolitikk

Aktivitetsgrupper og Oslo Pride
FRI OA skal:

 • gi aktivitetsgruppene gode vilkår for sin drift gjennom å bidra til søknadsskriving, opplæring, profilering, organisering og webpublisering
 • arrangere aktivitetsgruppeseminarer for å tilby en møteplass på tvers av aktivitetsgruppene
 • til enhver tid vise seg som en inkluderende organisasjon som legger til rette for at flere får muligheten til å starte aktivitetsgrupper under FRI OA-paraplyen. Støtte til rusfrie møteplasser og møteplasser i Akershus skal prioriteres.
 • arrangere kurs for aktivitetsgrupper og fagsjefer i Oslo Pride i inkluderende praksis.
 • bli bedre til å stimulere frivilligheten og forbedre og forenkle kommunikasjonen i alle våre ledd. I dette arbeidet skal FRI OA også fornye sitt organisasjonskart.

Oslo kommune/Akershus fylke
FRI OA skal:

 • følge opp kommunens forpliktelse til å aktivt jobbe for inkludering og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet gjennom handlingsplanen kommunens holdningsskapende og målrettede arbeid mot rasisme, fordommer og diskriminering også kalt OXLO.
 • jobbe for at flere kommuner i Akershus får på plass handlingsplaner.
 • Videreutvikle Kunnskapsprosjektet til å dekke flere kommuner i Akershus.

Synlighet og profilering
FRI OA skal:

 • utarbeide en intern og ekstern medie,- og kommunikasjonsstrategi for å øke synlighet.
 • være aktiv på sosiale medier og egne hjemmesider.
 • skal dele ut Frydprisen og Æresprisen under Oslo Pride.
 • bidra til gjennomføring av Oslo Pride og utformingen av festivalens politiske uttrykk og arrangeringen av Pride house.
 • arrangere debatt- og seminarrekker i samarbeid med FRI sentralt
 • være en stabil, synlig og engasjert arrangør og eier av Oslo Pride .
 • øke fokuset på verving.
 • gi ut medlemsblad og nyhetsbrev for å bedre kommunikasjon med medlemmene.

Kommende arrangement i FRI OA-kalenderen

november, 2019

søn17nov17:0021:00LAW: Film- og spillkveld på FRI - novemberLESBIANS AFTER WORK17:00 - 21:00 FRI - aktivitetslokaler

tir19nov16:00Få med deg dette!Mannsdagen 2019Den skeive mannen - ett av syv arrangement på Skatten Oslo16:00 Skatten Oslo

tir19nov19:0020:30Tango workshop med Oslo Tango Queer19:00 - 20:30 Kampen bydelshus

tir19nov19:0021:30Homofonien - korøving19:00 - 21:30 Oslo

ons20nov17:3019:30Samtalegruppe for transpersoner over 25 år17:30 - 19:30 FRI - aktivitetslokaler

tor21nov19:0021:30Musikkselskapet Fri Utblåsing - øving19:00 - 21:30

tor21nov19:3021:00Raballder Innebandy: Trening19:30 - 21:00 Bjølsenhallen

lør23nov18:00Late Bloomer Ladies-treff18:00

lør23nov18:0023:00Golden Ladies - kvinneaften på Elsker (25+)18:00 - 23:00 Elsker: bar, café, klubb

tir26nov18:0020:00Fore Norway - vintergolf18:00 - 20:00

tir26nov19:0020:30Tango workshop med Oslo Tango Queer19:00 - 20:30 Kampen bydelshus

tir26nov19:0021:30Homofonien - korøving19:00 - 21:30 Oslo

tor28nov12:0015:00Regnbuetreff med FRI - for seniorer12:00 - 15:00 Kampen Omsorg +

tor28nov19:0021:30Musikkselskapet Fri Utblåsing - øving19:00 - 21:30

tor28nov19:3021:00Raballder Innebandy: Trening19:30 - 21:00 Bjølsenhallen

fre29nov19:00FRI Kongsberg - Kafètreff 29. novemberFRI Kongsberg - Kafètreff 29. november19:00 ÅTTE

lør30nov12:0016:00Juleverksted for familier med kjønnskreative barn12:00 - 16:00

desember

tir03des19:0020:30Tango workshop med Oslo Tango Queer19:00 - 20:30 Kampen bydelshus

tir03des19:0021:30Homofonien - korøving19:00 - 21:30 Oslo

ons04des17:3019:30Samtalegruppe for transpersoner over 25 år17:30 - 19:30 FRI - aktivitetslokaler

tor05des19:0021:30Musikkselskapet Fri Utblåsing - øving19:00 - 21:30

tor05des19:3021:00Raballder Innebandy: Trening19:30 - 21:00 Bjølsenhallen

fre06des16:3019:00Pust UT - høst 2019For skeive personer med utviklingshemning16:30 - 19:00 FRI - aktivitetslokaler

fre06des18:0020:00T*-kafe med FRI - høsten 201918:00 - 20:00

søn08des17:0022:00Julefest med LAW - 2019Lesbians After Work 17:00 - 22:00 FRI - aktivitetslokaler

søn08des17:00Lesber i Dagslys – Julebord 201917:00 Oslo

man09des18:00Homser i Daglys ser Fagtottenes forestilling God jul og fagott nyttår18:00 Oslo

tir10des18:0020:00Fore Norway - vintergolf18:00 - 20:00

tir10des19:0021:30Homofonien - korøving19:00 - 21:30 Oslo

tor12des12:0015:00Regnbuetreff med FRI - for seniorer12:00 - 15:00 Kampen Omsorg +

tor12des18:00Homser i Daglys: Julebord18:00 Grendehuset Korsgata 16

tor12des19:0021:30Musikkselskapet Fri Utblåsing - øving19:00 - 21:30

tor12des19:3021:00Raballder Innebandy: Trening19:30 - 21:00 Bjølsenhallen

ons18des17:3019:30Samtalegruppe for transpersoner over 25 år17:30 - 19:30 FRI - aktivitetslokaler

man30des12:00Lesber i Dagslys – Romjulstreff12:00 Oslo

Følg FRI Oslo og Akershus på Facebook, Twitter og Instagram

X
X