Årsmøte FRI OA - 2020

 

Velkommen!

Årsmøte i FRI Oslo og Akershus
Dato
: Lørdag 29. februar 2020.
Tid: 14:00 – 17:00.
Sted: Mariboes gate 13.

Sakspapirer publiseres, i henhold til vedtektene, senest en uke før møtet på denne siden.
Endringsforslag og innkomne saker fra medlemmer skal være styret i hende senest to uker før årsmøtet.

Årsmøtet er FRI Oslo og Akershus høyeste organ og velger styreleder og styrets medlemmer.

Årsmøte FRI Oslo og Akershus 2020 behandler i tillegg følgende saker:

– Dagsorden, forretningsorden, arbeidsprogram 2020, innkomne forslag og eventuelle vedtektsendringer.
– Årsberetning.
– Årsoppgjør.
– Regnskap og budsjett.
– Revisors beretning.
– Valg av styreleder og styremedlemmer.

 

Om innkalling og sakspapirer fra FRI Oslo og Akershus´ vedtekter:


Innkalling blir publisert
på denne siden og være medlemmene i hende senest fire uker før møtet.

Endringsforslag og innkomne saker skal være styret i hende senest to uker før møtet.

Endelig innkalling, med forslag til dagsorden, innkomne forslag med styrets merknader/innstilling, årsberetning, økonomisk rapport og eventuelle forslag til vedtektsendringer skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Les FRI Oslo og Akershus’ vedtekter her!

Stille til valg som leder?
Ønsker du å stille som til valg som styreleder i FRI Oslo og Akershus? Ta kontakt med valgkomiteen på e-post: vk@frioa.no. Valgkomiteen ønsker å høre fra deg og vil gjerne se din CV så fort som mulig og innen 15. januar.

Ledervervet i FRI Oslo og Akershus er tradisjonelt sett en frikjøpt stilling, og forblir det om ikke styret bestemmer noe annet. Les mer om hva ledervervet innebærer her! Tips gjerne valgkomiteen om kandidater du mener bør stille (med forbehold om at du har avklart dette med vedkommende på forhånd).


Stille til valg som styremedlem?
Er du interessert i å stille som kandidat som styremedlem, eller ønsker du å nominere noen (med forbehold om at du har avklart dette med vedkommende på forhånd), meld fra til valgkomiteen i skjemaet her, eller kontakt valgkomiteen direkte på e-post!

Styret skal være så mangfoldig som regionen vår er, og så mangfoldig som vårt miljø er. I praksis betyr det at valgkomiteen nå vil snakke med folk fra Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold. Ta kontakt med valgkomiteen på e-post: vk@frioa.no.

 

Dato for årsmøtet 2020 ble første gang kommunisert 22. november 2019.
Tid og sted for årsmøtet ble første gang kommunisert 14. januar 2020.
Medlemmer i FRI i Oslo og Viken fikk første innkalling per e-post 14.01.2020.

 

 

NB! Om stemmerett på årsmøtet:

Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer med gyldig medlemskap i FRI Oslo og Akershus – som defineres av FRIs nasjonale vedtekter om fylkeslag – punkt 11.8: Stemmerett på årsmøter har alle medlemmer som har betalt forfalt kontingent i inneværende år og senest tre uker før årsmøtet avholdes.

Se også FRI Oslo og Akershus’ vedtekter.

X
X