Om FRI Oslo og Akershus

 

Styret i FRI Oslo og Akershus – valgt ved årsmøte 27. februar 2019:

Styrets leder: Brita Brekke (brita@frioa.no)

Politisk nestleder: Marita Matthews Holmeset-Varpe (marita@frioa.no)
Organisatorisk nestleder: Olav Persson Ranes (olav@frioa.no)

Styremedlemmer:
Klaus Bøckman
Jan Elisabeth Lindvik
Grace Tabea Tenga
Espen Buset Solum

Varamedlemmer:
Bjørn Tore Grøntvedt
Ida Tønnessen
Ingrid Forsberg Kornstad

Bildet over: Styret i FRI Oslo og Akershus valgt ved årsmøtet i februar 2019 består av
Øverst fra venstre: Ingrid Kornstad (vara), Klaus Bøckman (styremedlem), Grace Tabea Tenga (styremedlem), Espen Buset Solum (styremedlem), Marita Matthews Holmeset-Varpe (politisk nestleder).
Nederst fra venstre: Bjørn Tore Grøntvet (vara), Ida Tønnessen (vara), Olav Persson Ranes (organisatorisk nestleder), Brita Brekke (leder), Jan Elisabeth Lindvik (styremedlem) 

 

Noen kommende arrangement i FRI OA

Type arrangement

Sjekk ut hele vår aktivitetskalender her!

Følg FRI Oslo og Akershus på Facebook, Twitter og Instagram

X
X