Valgkomiteen i FRI Oslo og Akershus søker nye styremedlemmer til organisasjonen. Valgkomiteens medlemmer:
Martine Hammervold-Austinat, Paal Christian Mossin Gjøen, Nils-Erik Flatø og Hans Heen Sikkeland.

Bli med!

Bli med i styre og stell som styremedlem i fylkeslaget FRI Oslo og Akershus (FRI OA)!

Som styremedlem er du sentral i arbeidet hvor vi hele året utfordrer, utvider og endre normer og holdninger i samfunnet knyttet til kjønn, identitet og seksualitet – til det beste for alle. 

Styremedlemmer i FRI OA mottar ikke honorar. Du bidrar frivillig – og gir av din fritid for å skape et mangfoldig, åpent og inkluderende samfunn hvor det er plass til alle mennesker.

Meld din interesse til valgkomiteen i skjema under, eller send en e-post: vk@frioa.no.

Mer om styret i FRI Oslo og Akershus:

Fylkeslaget FRI Oslo og Akershus (FRI OA) skal utfordre, utvide og endre normer og holdninger i samfunnet knyttet til kjønn, identitet og seksualitet og gjennom det bidra til et mangfoldig, åpent og inkluderende samfunn hvor det er plass til alle mennesker.  
 
FRI OA skal være en aktiv forkjemper for og beskytter av rettighetene og livene til de av oss som er ekstra utsatt for diskriminering og utenforskap i samfunnet. Dette arbeidet skal foregå internt i organisasjonen så vel som eksternt og skal prioriteres i alt vårt arbeid.
 
FRI OA skal arbeide for frivilligheten og all aktivitet som medlemmene i organisasjonen skaper. Dette frivillige arbeidet skaper  trygge og åpne møteplasser for skeive, og det skal FRI OA være en tydelig forsvarer av og tilrettelegger for. Frivilligheten i organisasjonen skal løftes fram som vår viktigste ressurs.
 
FRI OA skal arbeide sammen med Oslo kommune, kommunene i Akershus og Akershus fylkeskommune for å gjøre Oslo og Akershus til landets mest inkluderende region for våre medlemmer og vår målgruppe.
 
 
X
X