Engasjer deg og gjør en forskjell i livene til folk.

Bli med og skap sosiale møteplasser, fest eller festival.

Bli med som FRIvillig i FRI Oslo og Akershus

I FRI OA legges det ned mange tusen timer frivillig arbeid i året. Du kan bidra mye eller lite, og være med som frivillig hele eller deler av året. Bli med og skap sosiale møteplasser, fest eller festival. Alt er «love» i FRI Oslo og Akershus.

Ingen er fri
før alle er fri

1. Bidra i våre aktivitetsgrupper

 

I FRI Oslo og Akershus har vi 25 ulike aktivitetsgrupper som alle drives av frivillige. Du kan engasjere deg i disse, i stor eller liten grad.  Les kort om gruppene våre under, og ta gjerne kontakt med oss på e-post: kontakt@frioa.no om du ønsker å bidra. 

 

2. Engasjer deg i FRI Oslo og Aksershus’ festival Oslo Pride:

Oslo Pride er FRI Oslo og Akershus’ største arrangement.

Oslo Pride 2017 fra fredag 23. juni til søndag 2. juliFestivalen arrangeres i 2018 fra fredag 23. juni til søndag 2. juli, og den planlegges og gjennomføres av hundrevis av frivillige og har ingen ansatte.

Bli med på pride-laget! Registrer deg som frivillig på https://frivillig.oslopride.no/

 

Savner du noen tilbud? Vil du starte en gruppe eller aktivitetet i Oslo og Akershus som du lurer på om kan passe inn i FRI? Vi vil gjerne ha deg med i FRI OA-familien, og hjelper dere gjerne med å komme i gang med en ny gruppe!

Ta kontakt med oss på e-post – kontakt@frioa.no om om din idé. Vi kan bidra med hjelp til promotering i våre kanaler, hjelp til å utarbeide nettside og logo, hjelp og støtte fra et kontor som arbeider med å følge opp frivillig aktivitet og økonomisk støtte.

Slik er FRI Oslo og Akershus organisert 

FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Landsmøtet i FRI

Landsmøtet (LM) er FRIs høyeste organ og består av valgte delegater fra fylkeslagene (som velges i egne medlemsmøter) + landsstyret. Landsmøtet arrangeres hvert andre år.

Landsmøtet har to komiteer knyttet til seg: Valgkomité og Kontrollkomité.

På landsmøtet kan medlemmene (valgte delegater) endre politikken og de styrende dokumentene til FRI, og bestemme hva organisasjonen skal jobbe med fremover. På landsmøtet kommer ca 100 delegater fra hele landet. Hvert av fylkeslagene får tildelt antall delegater på bakgrunn av medlemstall. Delegatene fra hvert fylkeslag til LM velges på separate medlemsmøter som betalende medlemmer i laget blir innkalt til.

Landsstyret i FRI (LS)
LS består av alle fylkeslagsledere, 4 direktevalgte til landsstyret, leder og nestledere. Landsstyret møtes minimum 3 ganger pr år.

Landsstyret har ansvar for at organisasjonen følger de føringene som er gitt av landsmøtet.

Sentralstyret (SES)

FRIs sentralstyre består av leder, nestledere og fem sentralstyremedlemmer.

Sentralstyret er ansvarlig for den daglige virksomheten etter de styrende dokumenter vedtatt av landsstyret. Sentralstyret er også ansvarlig for utadrettet virksomhet mellom landsstyremøtene.

 

Nasjonale utvalg i FRI
LM, LS eller SES kan også nedsette forskjellige arbeidsutvalg som skal jobbe med spesifikke saker.
Sekretariatet

FRI har et sekretariat som pleier organisasjonen på landsbasis. Sekretariatet har kontor i Oslo. Det består av den frikjøpte valgte lederen, sekretariatsleder, medlemssekretær og kommunikasjonsrådgiver.

I tillegg er det tilknyttet flere prosjekter til FRIs nasjonale sekretariat; Rosa Kompetanse, Internasjonal avdeling og et prosjekt på kjønnsmangfold.

Fylkeslag i FRI
Generelt om fylkeslagene - FRI der du er

Fylkeslagene er FRI der du bor. Fylkeslagene organiserer den lokale aktiviteten rundt om i landet. Se foreningenfri.no for informasjon om fylkeslagene rundt forbi. Scroll lenger ned på denne siden for å se organiseringen til oss i FRI Oslo og Akershus.

Fylkeslagene jobber i tillegg politisk, deltar i lokale debatter om mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet og er arrangørene bak de aller fleste pride-festivalene i Norge.

Organisasjonskart lokalt

Organisasjonskart for fylkeslaget FRI Oslo og Akershus (FRI OA)
Årsmøtet i FRI Oslo og Akershus
Det er medlemmene i FRI Oslo og Akershus som utgjør årsmøtet i fylkeslaget. Årsmøtet arrangeres normalt sett i januar eller februar. FRI OA har per 2017 om lag 1500 medlemmer. Se FRI OAs vedtekter for utfyllende informasjon om årsmøtet.
Styret i FRI OA
Styret i FRI OA skal følge opp arbeidsprogrammet vedtatt på årsmøtet. Styret i FRI OA møtes månedlig.
Fylkessekretariat FRI OA og prosjekt Skeiv kunnskap
FRI Oslo og Akershus har kontor i Oslo. Den valgte fylkeslagslederen er frikjøpt. Se ansattsidene for oppdatert informasjon om ansatte på OA-kontoret og prosjekt Skeiv kunnskap, som er knyttet til fylkeslaget.
Oslo Pride - Norges viktigste pride

Oslo Pride er FRI Oslo og Akershus´ største arrangement. Festivalen vår planlegges og gjennomføres av hundrevis av frivillige og har ingen ansatte. Oslo Pride har et eget styre, en daglig ledelse og en rekke fagsjefer. Les mer på www.oslopride.no.

 

Grupper og aktiviteter i FRI Oslo og Akershus:

Det eksisterer en rekke grupper og aktiviteter i FRI Oslo og Akershus. Noen av gruppene har egne styrer, mens andre er mer løst organisert av nøkkelpersoner. Gruppene arrangerer om lag 900 arrangement (per 2017) i året til sammen. Se egen side for oversikt over alle våre skeive aktiviteter og grupper i Oslo og Akershus – og bli med!

X
X