Velkommen til

Skeiv kunnskap

i FRI Oslo og Akershus

Fordommer om kjønn og seksualitet fordummer – kunnskap gir trygghet:

På skolen, på din arbeidsplass og i samfunnet.

Skeiv kunnskaps tilbud og ressurser:

FRI Oslo og Akershus’ kompetansehevingstilbud – Skeiv kunnskap – er et helhetlig tilbud for Oslo kommune, søttet av Oslo kommune.

Alle Oslo bys virksomheter, etater, skoler og annet får gjennom Skeiv kunnskap tilgang til et helhetlig, gratis og faglig tungt kunnskaps- og undervisningstilbud til nytte for alle.

Ansatte i Skeiv kunnskap – kontakt oss:

Janne Bromseth

Janne Bromseth

Faglig leder Skeiv kunnskap, FRI OA

janne@frioa.no

Hanna Christophersen

Hanna Christophersen

Prosjektleder helsepilot, Skeiv kunnskap - FRI OA

hanna@frioa.no

Skeiv kunnskap endrer holdninger

Til innbyggernes beste i alle aldre, fra barnsben av, gjennom hele skolegangen, i arbeidslivet og etter fylte 60 år, endrer Skeiv kunnskap holdninger.

Skeiv kunnskap er utarbeidet innenfor tiltaks, kompetanse- og kunnskapsmål i henhold til diskrimineringslovverket, Oslos lokale mål og planer ved byrådserklæringen (2016), OXLO – Oslo Extra Large og handlingsplanen “Stolte Oslo” (2015-2017).

Hvorfor er dette viktig?

Jo, fordi alle, uansett kjønn, seksualitet, kulturell og religiøs bakgrunn, skal kunne være seg selv og samtidig være trygge og oppleve å bli ivaretatt og inkludert i Oslo by og av kommunens virksomheter, enheter, skoler og annet.

Skeiv kunnskaps målgruppe er med det ansatte i ulike virksomheter i Oslo kommune og skolering av (primært) ledelse i kommunale virksomheter.

Skeiv kunnskap har likevel en helhetlig tilnærming til alle typer virksomheter og målet er at alle ledd på en arbeidsplass (som feks på en skole) skal motta skolering – les mer om dette under.

Sentrale elementer i Skeiv kunnskaps virke er majoritet/minoritetsperspektiver, normkritikk og kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold.

Viktig med forankring i ledelsen

Gjennom Skeiv kunnskap formidler og hever vi kunnskapen om identitet, kjønn, seksualitet og normer, som løfter livsnødvendig kunnskap i alle kommunens ledd.

Plattformen til Skeiv kunnskap bygger på en firestegsmodell som har blitt brukt i lignende prosjekter andre steder i landet. Denne modellen tar sikte på kunnskapsheving og mobilisering av kommuneansatte gjennom forankring i ledelsen.

God og inkluderende ledelse er første skritt på veien mot målet – at de ansatte skal møte byens borgere i sitt arbeid på en måte som sikrer alle innbyggere god helse, godt arbeidsmiljø, trygghet og likeverdige tjenester. Arbeidsmodellen gir oss videre mulighet til å nå ut til mange ansatte.

I skolesektoren?

I skolesektoren tilbyr vi en helhetlig skolering for Osloskolen, med tilpasset kompetanseheving for skoleledelese, lærere og elever. Skeiv kunnskap samarbeider med Rosa kompetanse og Skeiv Ungdom om opplæringstiltaket. 

 

Olav Knutsen, rektor ved Sagene skole, forteller om sine erfaringer med Skeiv kunnskap:

Kontakt oss!

Kontakt Skeiv kunnskap om du har spørsmål eller for å avtale kunnskapsheving på din skole eller arbeidsplass!

Kontakt Skeiv kunnskap om du har spørsmål eller for å avtale kunnskapsheving på din skole eller arbeidsplass!

Skeiv kunnskaps mål og visjon

Skeiv kunnskaps visjon er at innbyggerne, elever, arbeidsgivere, ansatte og tjenesteytere i Oslo kommune skal ha kunnskap nok og gode verktøy som sikrer at riktig kompetanse eksisterer i byen vår over tid.

Fordommer fordummer – kunnskap gir trygghet: På skolen, på din arbeidsplass og i samfunnet.

Først når kompetansen er på plass i alle kommunens ledd, fra toppen av Rådhuset og ned, kan alle Oslos innbyggere som bryter forventninger og normer for kjønn og seksualitet være trygge – i skolen, i helse- og omsorgssektoren, administrativt og på andre arenaer – og slik bli møtt på en god måte av det offentlige.

Følg FRI Oslo og Akershus på Facebook, Twitter og Instagram

X
X