Lær og forstå

Velkommen til FRI Oslo og Akershus' skeive fagressurser

Vi gir informasjon til deg som skal skrive en oppgave, som lurer på noe om kropp,
kjønn og identitet eller som møter skeive i din jobb og trenger faglig påfyll.

Skeiv kunnskap: Ressurser

VEIER TIL INKLUDERENDE ELDREOMSORG

Nettressurs: Skeive og demens 

Om eldreomsorg og demens knyttet til seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Kjønnsportalen
Lær om kjønn – trans*, inter* ++

Få nye ideer til hvordan du kan tenke
rundt kropp, kjønn, identitet og uttrykk.

Hvordan skape
innkluderende eldreomsorg?

For helsefagarbeiderer og andre,
om skeive seniorer og veier til inkluderende eldreomsorg

Skeiv kunnskap til din skole, ditt seniorsenter eller arbeidsplass?

Skeiv kunnskap er FRI Oslo og Akershus kompetansehevingstilbud for Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Vi skolerer og gir deg og din arbeidsplass skeiv kunnskap.

Ta kontakt med oss!

Skeiv kunnskap til din arbeidsplass?

X
X