VEIER TIL INKUDERENDE
ELDREOMSORG

Skeive perspektiv

Av: JANNE BROMSETH.

Eldre lesbiske, homofile, bifile, trans- og interkjønnpersoner (LHBTI-personer) har rett til god og inkluderende eldreomsorg på sine eldre dager.  

Mye tyder på at ansatte i helse- og omsorgstjenestene trenger økt kompetanse om eldre skeive personers liv og historie for å kunne gi nettopp god og inkluderende eldreomsorg.

Derfor har vi laget denne boken og resursen «Veier til inkluderende eldreomsorg – Skeive perspektiv»

Målet er å bidra med  kunnskap om  normer, kjønn og seksualitet, kunnskap om aldringsvilkår for eldre lesbiske, homofile, bifile og trans- og interkjønnpersoner. I tillegg gir boken tilgang til praksisnære refleksjonsoppgaver, tips og råd for inkluderende og normbevisste møter i eldreomsorgen.

Bestill boken! (100 kroner)

Send oss en e-post -> skeivkunnskap@frioa.no
så ordner vi det praktiske i dialog.

Utgivelsen «Veier til inkluderende eldreomsorg – Skeive perspektiv» av Janne Bromseth er et samarbeid mellom prosjekt Skeiv kunnskap i FRI Oslo og Akershus, Senter for fagutvikling og forskning / Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo, Sykehjemsetaten, Oslo kommune.

X
X