Veileder for nøkkelpersoner i FRI OA

Meny:

Krisehåndtering og beredskapsplan

Hva vi gjør hvis vi skulle havne i en krisesituasjon

Arrangementer i FRIs aktivitetsgrupper er positive og hyggelige opplevelser for de som er med, men kriser og ulykker kan oppstå også her. Å ha en plan for krisehåndtering handler om å være forberedt dersom noe skulle skje. Det kan være ulykker, alvorlig sykdom, død, brann, vold eller kriser andre steder i landet som også angår oss.

Beredskapsplan for FRI

Det er utarbeidet en beredskapsplan for krisehåndtering i FRI, som har til hensikt å redusere omfanget av og sannsynligheten for alvorlige kriser, og skape trygghet blant involverte dersom noe faktisk skjer. Den gjelder hele organisasjonen, inkludert FRI OA og aktivitetsgruppene. Dersom du ønsker innsikt i den, ta kontakt med Hans(at)frioa.no.

Hva aktivitetsgruppene må forholde seg til

Her er de punktene som er viktigst for aktivitetsgruppene:

  • Dersom det er fare for liv og helse, er det første du gjør selvfølgelig å ringe nødnumrene og gjøre ditt for å avhjelpe situasjonen.
  • I følge beredskapsplanen skal leder i FRI OA kontaktes med en gang dersom noe skjer i en aktivitetsgruppe. Leder, som kjenner beredskapsplanen godt, vil vurdere omfanget og ta ansvar for at planen følges. Det innebærer å koordinere kontakt med pårørende, eventuell presse og andre i organisasjonen i samarbeid med dere i aktivitetsgruppa. Er du i tvil om det er «alvorlig nok» til at det skal meldes fra om – gjør det. Ta heller en telefon for mye dersom du er usikker! Leder tar vurderingen på om det skal iverksettes noen tiltak i organisasjonen.
  • Meld fra til leder på 92800215 umiddelbart, ikke bruk epost ved slike tilfeller.
  • Aktivitetsgrupper som ikke har et eget organisasjonsnummer er omfattet av forsikring gjennom FRI OA på arrangementer i regi av aktivitetsgruppa. For at det skal bli dekket av denne forsikringen må det være meldt til leder i FRI OA.
  • Eventuelle pressehenvendelser om hendelsen tas av leder i FRI OA eller leder i FRI sentralt, avhengig av omfanget.
  • I samarbeid med leder utarbeides det en ekstern- og intern varslingsplan etter behov.
  • Er du i kontakt med en person i personlig krise kan det være nyttige tips i denne veiledningen som inneholder tips til hva du kan gjøre og hvem du kan henvise videre til.

 

FRI Oslo og Akershus (FRI OA):

Bli medlem!
Siden 1950 har FRI endret samfunnet og kjempet for at du kan være akkurat som du er, og kan leve ditt liv som du vil.

Ordinært medlemsskap koster 200 kroner per år.

Send en sms til nummer 2380 med kodeord «FRI + din epostadresse» i tekstfeltet.

Medlemsskap til redusert pris (studenter, arbeidsledige m.f): 100 kroner – send sms: FRI2 + din@epost.no til 2380.

Du kan også melde deg inn her!

Bli med oss i dag!

Bli medlem! Send sms med kodeord: FRI + din epost til nummer 2380.

X
X