MANNEN, KVINNEN OG MEG
I Norge registreres alle med et kjønn etter at man blir født. Det kjønnet du blir tildelt legger grunnlaget for hvilket navn du får, hva slags klær du får, hvordan folk behandler deg, hvordan du forventes å oppføre deg og hvem det forventes at du skal forelske deg i.

En del av oss finner etter hvert ut at det kjønnet vi ble tildelt som nyfødt ikke passer oss helt, eller kanskje ikke passer i det hele tatt. Mange kaller dette å være transkjønnet eller å være en transperson, andre igjen kaller det å være født i feil kropp.

Enkelte mennesker er født med kropper som legene ikke helt vet om de skal kalle jentekropper eller guttekropper, dette kalles av mange interkjønn, intersex eller DSD (disorder/diversity of sex development).

Interkjønn handler om hvilken kropp du er født med og om du har en ”uvanlig” sammensetning av hormoner, kromosomer og kjønnsorganer. Trans og inter er ikke det samme, men begge gruppene bryter med noen forventinger samfunnet har til kjønn og kropper. Derfor vil dennes brosjyren inneholde litt informasjon om begge gruppene.
Det finnes ikke så mye informasjon om det kjønnsmangfoldet som finnes blant oss. Skeiv Ungdom og FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, har produsert denne brosjyren. Den kan du ta med deg til for eksempel helsepersonell, lærere, familie eller andre som trenger informasjon. Kanskje vil du også finne nyttig informasjon i den selv.

FRI og Skeiv Ungdom jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv, uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksualitet. Vi mener det skal være opp til deg å definere hvordan du selv identifiserer deg, og hvilket kjønnet uttrykk du ønsker å ha. Vi jobber for at de juridiske og helsemessige rettighetene skal bli bedre, slik at ingen skal få privilegier eller oppleve diskriminering på bakgrunn av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller seksuell orientering.

Den første versjonen av denne brosjyren ble utarbeidet av Skeiv Ungdoms kjønnspolitiske utvalg i 2015. Nå har FRI og Skeiv Ungdom sammen oppdatert brosjyren. Vi håper du liker den.