Opp alle jordens skeive kunstnere! Meld deg på årets Pride Art-utstilling nå 🦄
 

Registrer deg/Call for artists. 
Frist 1. mars/Open until March 1.

Sign up and register as a participant at the Pride Art Exhibition 2019 during Oslo Pride Friday, June 14 – Sunday, June 23.

► Link til registreringsskjema – klikk her! / Link to sign up form – click here!.

Pride Art is the fourth cornerstone of the Oslo Pride festival. Join us now!

Shortly after the deadline for registration – the 1st of March – all registered artists will receive a confirmation email with all necessary information of how to prosed.  

Note: THE OVERALL THEME OF THIS YEAR’S PRIDE IS    H I S T O R Y .  

Pride Art will in the following week make its own slogan based on this theme, which will be announced on Facebook and here. You are welcome, but not obligated, to let yourself be inspired by the theme in your work for this year’s exhibition. 

 

Pride Art

Pride Art er Oslo Prides arena for kunstformidling og Norges største og viktigste skeive utstilling. Pride Arts overordnede mål er å bidra positivt til økt forståelse for skeive menneskers liv og virkelighet og holdningsendring gjennom åpenhet og det sterke verktøyet kunst utgjør i kampen mot diskriminering og fordommer.

Utstillingen er en plattform for skeiv kunstformidling gjennom et dynamisk fellesskap av kunstnere hvor amatører og profesjonelle deltar på lik linje.Dette er et verdivalg vi har gjort for å etterstrebe størst mulig reellt mangfold. Grunnlaget for hele festivalen er å fremme solidaritet, frivillighet og å skape en trygg og inkluderende arena.

Pride Arts arbeid er unikt i det at vi arrangerer utstillinger som formidler kunst først og fremst som en del av den skeive rettighetsbevegelsen vi er en del av under FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Samtidig skal Pride Art være et viktig og særegent bidrag til hovedstadens og landets kulturbilde hvor mangfold står sentralt.

Pride Art ønsker å utfordre og utvide det tradisjonelle rommet for kunstformidling. Vi mener kurering og vekting og siling av kunst og kunstneres tilgang til kunstarenaer er en indirekte sensur og begrenser mangfold og dermed allmennhetens mulighet til å gjenkjenne seg og bli berørt av kunst. Derfor bygger vi bro over kommersielle og akademiske skillelinjer for hva som innlemmes og ikke i galleri- og museumsverden.

X
X