Lær og forstå

Velkommen til FRI Oslo og Akershus' skeive ressurser

Kjønnsportalen
Lær om kjønn – trans*, inter* ++

Få nye ideer til hvordan du kan tenke
rundt kropp, kjønn, identitet og uttrykk.

Hvordan skape
innkluderende eldreomsorg?

For helsefagarbeiderer og andre,
om skeive seniorer og veier til inkluderende eldreomsorg

Prosjekt Skeiv kunnskap til din arbeidsplass?

Prosjekt Skeiv kunnskap er FRI Oslo og Akershus kompetansehevingstilbud for Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Vi skolerer og gir deg og din arbeidsplass skeiv kunnskap.

Ta kontakt med oss!

Skeiv kunnskap til din arbeidsplass?