Skeive Kunstnere

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Skeive Kustnere

 

Skeive Kunstnere er en ideell og frivillig kulturgruppe, som siden år 2000 har arrangert utstillinger og promotert fritt kunstnerisk uttrykk av LHBTIQ-personer.

I 2007 ble Skeive kunstnere en gruppe i FRI Oslo og Akershus, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo og Akershus.

Skeive Kunstnere er en dynamisk gruppe med nye og ulike utstillere hvert år. Omkring 300 kunstnere har siden oppstarten i 2001 vist sine arbeider gjennom utstillingene til gruppa.

Gruppa har ingen jury for utstillingene, og utstillingene har som regel ikke noe fast kunstnerisk tema.

Solidaritet er en kjerneverdi, og gruppa er åpen for etablerte kunstnere og amatører. Det unike med gruppas arbeid er at den ønsker å vise fram kunst uavhengig av den etablerte og kommersielle kulturplattformen.

Arbeidet med å arrangere utstillinger gjøres av kunstnerne selv i fellesskap, og gruppa ledes av et frivillig styre som velges for et år av gangen. Gruppa finansierer seg i hovedsak ved dugnadsarbeid og kreative ressurser blant medlemmene, og med støtte fra FRI Oslo og Akershus.

Skeive kunstnere bidrar i kampen mot diskriminering og fordommer. Gruppas overordnede mål er å bidra positivt til økt forståelse for LHBTIQ-menneskers liv og virkelighet, og å skape holdningsendring gjennom åpenhet gjennom kunst.

Gruppa Skeive Kunstnere er en trygg og skapende møteplass og et nettverk for kreative skeive mennesker, uansett bakgrunn og kunstnerisk uttrykk eller genre.

Skeive Kunstnere i Oslo tar imot kunstnere fra hele landet. Gruppa har tradisjon for samarbeid og solidaritet med utenlandske skeive kunstnere.

Utstillingene er åpne for alle, som publikum, og har gratis adgang. Skeive Kunstneres utstillinger er salgsutstillinger.

Kontakt: skeivekunstnere@frioa.no eller via facebook.