Pride Art / Skeive Kunstnere

Pride Art er Norges største skeive utstilling!

Om Pride Art / Skeive Kustnere

 

Pride Art / Skeive Kunstnere er en ideell og frivillig kulturgruppe, som siden 2000-tallet har arrangert utstillinger og promotert fritt kunstnerisk uttrykk av LHBTIQ-personer som del av FRI. 

Pride Arts arbeid er unikt i det at vi arrangerer utstillinger som formidler kunst først og fremst som en del av den skeive rettighetsbevegelsen vi er en del av under FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Samtidig skal Pride Art være et viktig og særegent bidrag til hovedstadens og landets kulturbilde hvor mangfold står sentralt.

Solidaritet er en kjerneverdi, og gruppa og utstillingen er åpen for etablerte kunstnere og amatører. Det unike med gruppas arbeid er at den ønsker å vise fram kunst uavhengig av den etablerte og kommersielle kulturplattformen.

 

fre14jun(jun 14)18:00søn23(jun 23)23:00Oslo Pride 201918:00 - 23:00 (23) Oslo

Arbeidet med å arrangere utstillinger gjøres av kunstnerne selv i fellesskap, og gruppa ledes av et frivillig styre som velges for et år av gangen. Gruppa finansierer seg i hovedsak ved dugnadsarbeid og kreative ressurser blant medlemmene, og med støtte fra FRI Oslo og Akershus.

Skeive kunstnere / Pride Art bidrar i kampen mot diskriminering og fordommer. Gruppas overordnede mål er å bidra positivt til økt forståelse for LHBTIQ-menneskers liv og virkelighet, og å skape holdningsendring gjennom åpenhet gjennom kunst.

Gruppa Pride Art / Skeive Kunstnere er en trygg og skapende møteplass og et nettverk for kreative skeive mennesker, uansett bakgrunn og kunstnerisk uttrykk eller genre.

Pride Art / Skeive Kunstnere i Oslo tar imot kunstnere fra hele landet. Gruppa har tradisjon for samarbeid og solidaritet med utenlandske skeive kunstnere.

Kontakt: prideart@oslopride.no eller via facebook.

X
X