Vil du være med og gjennomføre pilotprosjekt om kompetanseheving i kjønn- og seksualitetsmangfold?

Skeiv kunnskap er et prosjekt i FRI Oslo og Akershus – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo og Akershus. Skeiv kunnskap bedriver fagforankret kompetanseheving i ulike sektorer i Oslo kommune, med vekt på ledelse, helse og utdanning. Vi er finansiert av Oslo kommune i tilknytning til handlingsplanen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Stolte Oslo.

Kompetanseheving knyttet til normer, kjønns- og seksualitetsmangfold er en sentral del av vår virksomhet. Målet er å bidra til å skape trygge og inkluderende arbeidsplasser og likeverdige og ikke-diskriminerende tjenester for Oslos innbyggere.

I 2019 skal vi utvikle og evaluere en prosessorientert pilotmodell for kompetanseheving om normer, kjønn og seksualitet med ansatte i Oslo kommune som målgruppe.

Utdanningsopplegget er inspirert av modeller i ulike kommuner og fylkeskommuner i Sverige, og bygger på at kompetanseheving av virksomheten pågår over en periode på seks måneder, der all ledelse og alle ansatte i en virksomhet deltar. Målet er å sikre at alle deler av virksomheten har god og varig kompetanse. Målgruppen som skal delta i piloten er enda ikke avklart, men vil befinne seg innenfor helsesektoren i Oslo kommune.

Vi søker en prosjektleder til å gjennomføre dette prosjektet, fra utarbeiding av utdanningsopplegg til ferdig modell. Prosjektet vil pågå i 2019.


Stillingens arbeidsoppgaver vil blant annet innebære:

 • At du skal bidra til å utarbeide et prosessorientert utdanningsopplegg om normer, kjønn og seksualitetsmangfold i dialog med referansegruppe for prosjektet.
 • Ansvar for å prøve ut utdanningsopplegget (avgrenset innenfor helsesektoren).
 • Evaluere utdanningsopplegget via spørreskjema og eventuelt via intervjuer med deltakere.
 • Rapportere om prosjektet til referansegruppe og arbeidsgiver underveis, og skrive sluttrapport.
 • Revidere og ferdigstille utdanningsopplegget med bakgrunn i evalueringen.
  Administrative oppgaver.

Du vil være ansvarlig for å gjennomføre prosjektet i tett dialog med en prosjektkoordinator, referansegruppen og leder i FRI Oslo og Akershus (som er arbeidsgiver).


Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra prosjektarbeid, gjerne lignende prosjekter.
 • Erfaring fra og/eller kunnskap om kompetansehevingsarbeid – fortrinnsvis på likestillings/mangfoldsfeltet, er ønskelig.
 • Høyere utdanning, fortrinnsvis mastergrad, fra samfunnsvitenskapelig fag, pedagogikk, kjønnsstudier og/eller helsefag. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningsnivå.
 • Erfaring med bruk av spørreskjema og kvalitativ evaluering er en fordel.
 • Kunnskap om kjønn, seksualitet, normer og interseksjonelle perspektiver (fra studier og/eller annen erfaring).
 • Kjennskap til kommunal helsesektor er en fordel.
 • God norsk muntlig og skriftlig formidlingsevne.
 • Personlig egnethet vektlegges.


Hos oss får du:

 • Jobbe i et mangfoldig og kunnskapsrikt arbeidsmiljø.
 • Engasjerte kollegaer i FRI Oslo og Akershus.
 • Kontorer i Oslo sentrum, som deles av FRI og Skeiv Ungdom.
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for avspasering.
 • Lunsj inkludert i ordinær arbeidstid.
 • Lønn etter avtale.

 

Varighet: Prosjektet gjennomføres i 2019, med sluttdato 31.12.2019.
Stillingen tiltredes så snart som mulig, og senest 1. mars 2019.
Stillingsandel: 100%
Søknadsfrist: Søknad med CV sendes til skeivkunnskap@frioa.no innen 29. januar 2019.

Spørsmål kan rettes til faglig leder i prosjekt Skeiv kunnskap, Janne Bromseth, på mobiltelefon 94094690 eller e-post skeivkunnskap@frioa.no.

X
X