Oslo Pride og FRI Oslo og Akershus søker organisasjonssekretærer i 50%-stilling.

Er du vår nye, driftige organisasjonssekretær? Er du selvgående, strukturert og initiativrik? Er du flink til å se behovene i en organisasjon og ikke redd for å ta i et tak? Oslo Pride og FRI Oslo og Akershus ser nå etter en sekretær som er fleksibel og som tør utfordre seg selv.

SJEKK OGSÅ: Vi søker festivalkoordinator i to måneder fulltids stilling!

FRI jobber for et samfunn der alle åpent kan leve ut sin identitet, kjærlighet, seksualitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke, uten fare for å bli diskriminert eller trakassert. FRI Oslo og Akershus (FRI OA) er det største fylkeslaget i FRI og består i dag av fire ansatte og 400 frivillige fordelt på 25 forskjellige aktivitetsgrupper . FRI OA arrangerer også festivalen Oslo Pride.

Oslo Pride er Norges største festival for kjønn- og seksualitetsmangfold. Hvert år i slutten av juni samler vi over 70 000 mennesker i Pride Park, Pride House og Pride Art til konserter, debatter, kunst, kultur og fest. Hvert år arrangerer vi også Oslos nest største arrangement etter 17.mai; Oslo Pride Parade.

Som organisasjonssekretær vil du bidra til at vi utvikler festivalen og lokallaget FRI OA. Dette er en deltidsstilling på 50% med oppstart i  mars og og som løper ut desember 2018. Det kan bli mulighet for forlengelse. Organisasjonssekretæren vil arbeide fire måneder direkte med Oslo Pride og fem måneder direkte med FRI OA.

Arbeidsoppgaver knyttet til Oslo Pride vil være:

 • Oppfølging av kommunikasjonsplaner
 • Bistå den daglige driften og planleggingen av festivalen
 • Administrative oppgaver som bilagsføring, frivilligregistrering og dokumentbehandling
 • Svare på daglige henvendelser
 • Samarbeide med ledergruppen og festivalkoordinator i forkant, under og etter festivalen.
 • Bistå med evaluerings- og rapporteringsarbeidet


Arbeidsoppgaver knyttet til FRI OA vil være:

 • Regnskap og regnskapsrapportering til styret i samarbeide med leder
 • Kontering av bilag og registrering av faktura og utleggsskjema, samt føring og distribuere regnskapsrapporter fra regnskapsfører
 • Oppfølging av aktivitetsgrupper:
 • Være tilstede for gruppenes frivillige og hjelpe til med å koordinere arrangement, oppdatere tekster for gruppene og bidra til at gruppene jobber i tråd med vedtak og reglement (skolering).
 • Bidra til at organisasjonens mange organer samarbeider godt med oppgavedeling og formål.

Følgende kvalifikasjoner kreves:

 • Regnskapserfraring
 • Økonomisk forståelse og erfaring
 • Gode skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Strukturert og god gjennomføringsevne
 • Fleksibel, det vil bli varierende arbeidstid og -oppgaver
 • Kjennskap til skeiv kultur og miljø
 • Selvgående og ansvarsbevisst


Ønsket erfaring:

 • Organisasjonsarbeid
 • Arbeid med frivillige arbeid
 • Prosjektarbeid
 • Festival eller større eventer/arrangementer

Hos oss vil du få jobbe med mange kunnskapsrike mennesker i et mangfoldig miljø. Du vil ha en god arena å utvikle deg på og får jobbet med saker som bidrar positivt for mange mennesker. Du får stor frihet til å løse oppgaver. Det blir fleksibel arbeidstid og kan kombineres med studier eller ved siden av andre jobber. Du får kontorplass i Tollbugata 24 i Oslo sentrum sammen med 4 kollegaer.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Hans Heen Sikkeland på telefon 92800215 og e-post hans@frioa.no og Ingrid Blomsnes Solheim på telefon 92846681 og e-post hr@oslopride.no.

Ønsker du å søke på stillingen?
Send søknad og CV til hans@frioa.no og hr@oslopride.no.
Søknadsfrist: 4. mars 2018.